Vrijwilliger worden?

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving.
De inzet van vrijwilligers in Sociaal Cultureel Centrum De Pas is dan ook van onschatbare waarde.
In de loop der jaren hebben tal van vrijwilligers een belangrijke plek verworven binnen De Pas. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwillige inzet voor onder andere het Filmhuis, administratieve werkzaamheden en bestuursfuncties.

Het voortbestaan van De Pas is afhankelijk van dit soort vrijwillige inzet. Het bestuur van De Pas hoopt in 2021 nieuwe vrijwilligers te werven voor verschillende functies en taken. Hierbij kan gedacht worden aan een gastvrouw/gastheer bij de receptie of iemand die tijdens activiteiten de gasten ontvangt en hen de weg wijst. Daarnaast kan worden gedacht aan het ondersteunen van het personeel op specifieke taken bij de administratie, de techniek en de horeca.

“Vrijwilligers zijn
– in nauwe samenwerking met het personeel –
de spil en het kloppende hart van De Pas”

Zonder jouw vrijwillige inzet is het onmogelijk om de exploitatie van De Pas gezond te houden. De Pas zonder vrijwilligers is dus ondenkbaar.
Het bestuur dicht de vrijwilligers een belangrijke taak toe bij de realisatie en het uiteindelijke beheer van het gemeenschapshuis. Vrijwilligers zijn de spil en het kloppende hart van het gemeenschapshuis. In samenspraak met nieuwe en bestaande vrijwilligers wordt door de vrijwilligerscoördinator (bestuurslid) een plan voor 2022 opgemaakt. Jouw inbreng is daarbij van belang. Heb je interesse om De Pas te komen versterken? Vul dan onderstaand formulier in dan nemen wij contact met je op om jouw vrijwillige inzet een belangrijke plek te geven.

Omdat voor ons iedereen telt, geldt deze oproep voor alle leeftijdscategorieën en sociaal-culturele identiteiten. Laten we samen onderzoeken welke activiteiten we kunnen inzetten om van De Pas een toegankelijk gemeenschapshuis te maken.

Adres(Vereist)
Geboortedatum en - plaats
DD slash MM slash JJJJ
Akkoord geven(Vereist)