Openbare bestuursvergadering

Openbare bestuursvergadering

Vanuit De Pas organiseren wij op donderdagavond 17 november een Openbare Bestuursvergadering. Wij zijn inmiddels anderhalf jaar bezig sinds het nieuwe bestuur is aangetreden en hebben het nodige meegemaakt. Graag nemen wij iedereen die geïnteresseerd is mee in onze financiën, de statuten en het beleidsplan 2020-2022. Wij willen een transparante organisatie zijn en daar hoort ook verantwoording en het delen van deze informatie bij. Bij deze vergadering geven wij iedereen dus een inkijk in onze cijfers en in beleidskeuzes die wij gemaakt hebben. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen hierover.

Uiteraard willen wij ook doorkijken naar de toekomst. Hiervoor hebben wij het nieuwe concept beleidsplan 2023 – 2026 opgesteld. Uw input op dit plan halen wij graag op. Wij willen uw opmerkingen daarna ook graag een plaats geven in ons nieuwe beleidsplan om zo een nog stabielere toekomst voor De Pas te verkrijgen, waarin we volop kunnen ‘ontmoeten voor iedereen!’