De Pas in 180 dagen

Home » De Pas in 180 dagen
De Pas ontmoeten voor iedereen

Eind juni zijn de eerste 180 dagen van het nieuwe bestuur van CC De Pas verstreken. Het is een reis rondom de wereld geweest en nu is het tijd om het net op te halen.

In de afgelopen periode is veel boven water gehaald en op basis daarvan is voor het komende anderhalf jaar een nieuwe beleidsnota vastgesteld. Bij de start van het nieuwe bestuur, nu bestaande uit zeven bestuursleden met secretariële ondersteuning, is eerst vooral de diepte ingedoken. Alle kasten en (digitale) archieven van het gemeenschapshuis zijn tevoorschijn gekomen en op alle disciplines is geprobeerd de onderste steen boven te halen. Alleen door te weten wat je hebt en waar je staat, kun je bouwen aan een stabiele basis voor de toekomst.

Met deze opgedane kennis heeft het bestuur een beleidsnota opgesteld tot en met december 2022. Hierin staat de rode draad die we voor ogen hebben om De Pas in vier jaar weer tot een gezonde en zelfstandige organisatie te maken. Het huidige bestuur staat nu voor dit beleid en zij hopen dat u in de (nabije) toekomst ook hiervoor wil gaan staan.

Het volgende beleidsplan wat dit bestuur gaat maken, wil zij samen met de inwoners van Heesch opstellen. Het bestuur kijkt uit naar uw input en suggesties voor een goede en gezonde toekomst van ons gemeenschapshuis, want bij De Pas is het “Ontmoeten voor iedereen!”.

Het ‘Beleidsplan CC De Pas, juni 2021-december 2022’ kun je hier downloaden.