nieuws

Open brief - Omdat De Pas het waard is!

Omdat De Pas het waard is!

Dit is een open brief aan de 23 Bernhezer leden van de gemeenteraad, en daarmee ook aan alle inwoners van Heesch en Bernheze. Wij, als bestuur van De Pas en toekomstig DNI waar we nog geen mooie naam voor hebben, willen graag twee dingen vertellen: 1. Wij willen heel graag dat De Pas open blijft. 2. Er is ondersteuning nodig voor een duurzame toekomst van De Pas.

We schrijven de brief nu, omdat de gemeenteraad van Bernheze maandagavond in beslotenheid vergadert over randvoorwaarden om De Pas open te houden. Wij zijn daar niet bij betrokken, maar willen graag vóóraf uitleggen waarom we vinden dat Heesch en Bernheze een duurzame De Pas waard is.

Het gebouw Het gebouw De Pas is gebouwd met Europese subsidie. Een groot gebouw, met moderne installaties. Die moderne installaties blijken extra onderhoud en dus kosten te hebben. Daarnaast is De Pas een groot gebouw, dat sowieso onderhoud nodig heeft. Het kost ongeveer 200.000 euro per jaar om het gebouw in stand te houden zoals het nu is.

Er gebeurt veel in De Pas. Iedereen is welkom! Dat moet allemaal geregeld worden. De Pas heeft een sociaal karakter. Dat kost ook geld. Dat willen we terugverdienen met commerciële horeca. Zo kunnen we sociale initiatieven uit de bevolking steunen en verwelkomen, zónder dat het meteen geld kost.

De Eijnderic De Eijnderic wil graag samengaan met De Pas en met de bieb. Ook voor de Eijnderic is het belangrijk in een goed gebouw gehuisvest te zijn: met toegankelijke ruimtes en dáár waar ook de andere activiteiten plaatsvinden.

De bieb De huidige bibliotheekfunctie is totaal anders dan vroeger. DNI is voor de bibliotheek dé kans om haar activiteiten en functie weer passend te maken voor nu en later.

Expertise Het bestuur van De Pas en het bestuur van de Eijnderic, hebben deskundigen gevraagd hoe De Pas/DNI het beste ingericht kan worden. * Experts op gebied van theater, adviseerden over de theater- en podiumfunctie. * Experts op gebied van horeca bekeken of en hoe commerciële horeca toegevoegd kan worden. * Experts op gebied van huisvesting, maakten een plan voor optimaal samen-gebruik.

Op basis van al deze deskundigen zijn wij tot de conclusie gekomen dat De Pas in een goed gebouw moet zitten, met een professionele kern aan medewerkers, omringd door veel vrijwilligers, goede horeca, fijne cursussen en workshops, en alle activiteiten die bij een bruisende ontmoetingsplaats horen. Wij hoeven geen dure inrichting, maar functionele ruimtes, zalen en keukens die lang meegaan en voor iedereen geschikt zijn.

Ook hebben deze experts ons overtuigd van de noodzaak tot exploitatiesubsidie. Dat komt vooral door de grootte van het gebouw, de veelzijdigheid ervan en de brede gebruiksmogelijkheden. Als De Pas kunnen we proberen steeds meer zelfvoorzienend te worden, maar dat heeft tijd nodig. Daarvoor zijn professionele mensen nodig. Deskundigen maakten ook daarvoor een plan. Zo werken er straks heel veel vrijwilligers, maar de dingen die van levensbelang zijn, doen de professionele mensen.

Duurzaam Het bestuur van De Pas wil deze plannen doorzetten, omdat het vindt dat De Pas het waard is. Op basis van de kennis die wij de afgelopen jaren hebben geleerd van alle deskundigen, zijn wij overtuigd dat een grote investering nodig is om het gebouw compleet op de schop te nemen. Ook wij vinden dat veel geld. Ook wij zouden liever met minder toe willen. Maar als we nu beknibbelen op uitgaven, betekent dat voor de toekomst geen goede samenvoeging, geen handige gebouwindeling, geen gebruiksgemak. Het betekent een verbouwing die nét niet een optimaal gebouw maakt, waar we nét niet de toekomst mee halen. Wij vinden het weggegooid geld als de Pas nu niet in één keer goed wordt neergezet. Juist omdat wij duurzaam willen realiseren in plaats van duurkoop, kunnen we niet meewerken aan een goedkopere oplossing.

Dat geldt ook voor de exploitatiesubsidie. Met een jaarlijkse ondersteuning kunnen we De Pas behouden met een sociale functie, waar je terecht kunt voor laagdrempelige activiteiten en burgerinitiatieven. Waar vrijwilligers zich thuis voelen, verenigingen graag komen en waar een goede horeca dat alles betaalbaar houdt. En als dat is gerealiseerd en goed loopt, willen we graag praten over afbouw van deze subsidie.

Deskundigen gaven de informatie, wij maakten het plan. Om samen een mooie toekomst voor De Pas te kunnen realiseren. De Pas is het waard!

Hoogachtend, Het Bestuur van De Pas: Aad van Lopik, Jan Geurts, Wibet Eshuis, Annelies Cuijpers.