nieuws

7 vragen en antwoorden over de toekomstplannen van De Eijnderic en De Pas.

Waarom moet het allemaal zoveel geld kosten?

Verhuizen kost bedstro, is een oud gezegde. Dat geldt hier ook. Soms moet je verhuizen omdat je huis te klein of te oud is, of te veel onderhoud vraagt. Daarmee kost het nu veel geld, maar kan je op den duur beter doen wat je van plan bent. Of, zoals bij De Pas en De Eijnderic, waar je voor bestaat. Het hangt af van de functies die allemaal in het vernieuwde gebouw moeten komen. Wel of geen WMO-functie, vluchtelingenwerk, Ons-Welzijn op de begane grond en een gedeelde balie? Het gebouw van De Eijnderic (en misschien ook het huidige bieb-gebouw) kunnen door de gemeente worden verkocht. Met deze opbrengsten kan een (groot) deel van de verbouwingskosten al worden betaald. 

 

Het lijkt of het bestuur van Stichting De Pas de gemeente met de rug tegen de muur zet,
klopt dat?”

Nee, dat klopt niet. 4 jaar geleden zijn De Pas en De Eijnderic samen gaan praten. Ze werkten aan een toekomst voor De Pas en De Eijnderic samen. Doorgaan zoals het was, kon niet. Dan zouden de Eijnderic en De Pas uiteindelijk failliet gaan. Dat wilden we niet. En we willen nog steeds niet failliet gaan! Wij vinden dat Heesch niet kan zonder gemeenschapshuis en zonder De Eijnderic.

 

We zeggen al meerdere jaren tegen de gemeente dat ze uiterlijk in het voorjaar 2020 een besluit moet nemen over wat de gemeente wil doen. We kunnen niet zonder de gemeente omdat een gemeenschapshuis nou eenmaal geld kost. We zagen aankomen dat in 2020 ons geld vrijwel op zou zijn. Beide stichtingen kunnen dan failliet gaan. Ook in november 2019 hebben De Pas en De Eijnderic dat weer gezegd in de commissievergadering van de gemeente. Wij willen in elk geval géén faillissement van De Pas en De Eijnderic. Daarom moet de gemeente nu een besluit nemen. Wij kunnen niet nog langer open zijn, zonder dat we weten hoe we verder kunnen.

 

Besturen is ook: knopen doorhakken, ook als dat niet prettig is. Als de gemeente haar besluit uitstelt of besluit voor haar eigen plan, dan kan het bestuur niet verder. Ze gaat dan de organisaties opheffen en het personeel ontslaan. De gemeente kan het gebouw van De Pas dan kopen. Stichting De Pas kan met dat geld iedereen betalen die nog een rekening heeft bij De Pas. Daarna kan de gemeente besluiten wat ze wil doen met de gebouwen van De Pas en De Eijnderic.

 

Als er andere vrijwilligers zijn die de eigen plannen van het college wel op willen pakken, dan wil het bestuur graag plaats maken voor deze nieuwe mensen. Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld.

 

We blijven dan ook een beroep doen op de raad om wijs te besluiten en te kiezen voor een toekomstbestendige oplossing en behoud van De Pas en De Eijnderic!

 

Waarom wil De Pas niet verbouwen met minder geld?

De Pas heeft samen met De Eijnderic twee plannen gemaakt om het gebouw van De Pas opnieuw in te richten voor heel veel soorten gebruikers. Denk aan de bibliotheek, de KBO, de dansschool, de bridge-club en de carnaval. Maar ook aan creatieve workshops, teken- en schilderles, yoga en mindfulness. En dat allemaal zodat íedereen mee kan doen. Ook als je moeilijk ter been bent of weinig geld hebt. De Pas heeft deskundigen laten onderzoeken hoe dat het beste kan. En op basis van wat de deskundigen aangeven, zijn de plannen van De Pas gemaakt. In het voorstel van de gemeente, zijn dat scenario 1 een 2.

 

De gemeente heeft zonder onderzoek en zonder randvoorwaarden wat er voor wie in De Pas mogelijk kan zijn, een bedrag genoemd in scenario 3. Het is niet duidelijk wat er wél en wat er niet voor dat mindere bedrag kan gebeuren. Maar zeker is wel dat er grote delen van het plan niet door kunnen gaan. Bovendien wil de gemeente de subsidie voor De Pas afbouwen. Dan zou alles door vrijwilligers georganiseerd moeten worden. De activiteiten in De Pas zijn er zoveel en zo verschillend, dat het bestuur van De Pas vindt dat dit niet reëel is. Wij vinden scenario 3 ondoordacht. Het lijkt nu goedkoper, maar op de lange termijn zal het heel veel extra geld kosten.

 

Het laatste voorstel van de gemeente is om alles te laten zoals het was. Dat vinden wij raar. We zijn al meer dan vijf jaar geleden gaan praten over deze samenwerking omdat we apart veel meer kosten hebben. Iedereen in aparte gebouwen kost nou eenmaal meer geld en nóg meer inspanning. Alleen als we samengaan, kunnen we in de toekomst overleven.

 

Wat zijn de plannen van De Pas en De Eijnderic nu precies?

De Pas en De Eijnderic hebben twee plannen ingediend om samen met de bibliotheek te gaan samenwerken op één plek. Hierdoor kunnen we kosten delen en kunnen De Pas en De Eijnderic in de toekomst blijven bestaan. De huiskamer van Heesch staat centraal. Daarmee bedoelen we dat het een plek voor iedereen wordt. Ook willen we een commerciële horecavergunning, zodat we zelf een deel van het geld kunnen verdienen. Dat geld vloeit vervolgens terug naar de maatschappelijke functies: de verenigingen en burgerinitiatieven. Op dit moment mag dat niet.
Het verschil tussen onze twee plannen zit in het aantal functies die er straks in De Pas zullen zijn. In ons eerste plan zit ook de WMO-functie, Ons Welzijn, Vluchtelingenwerk en andere sociale functies die nu en in de toekomst in een dorp worden voorzien. Dit plan krijgt onze voorkeur. In ons tweede plan zijn deze functies niet opgenomen, hierdoor kost het minder.

 

Waarom kan De Eijnderic niet in zijn gebouw blijven?

Het gebouw van de Eijnderic kost veel geld, bijvoorbeeld door hoge energiekosten. Oudere mensen en mindervaliden kunnen niet overal terecht in het gebouw. Doordat er meer ouderen komen, is het toch belangrijk dat dit kan. Daarnaast is het voor De Eijnderic veel beter om op dezelfde locatie te zitten als De Pas. Op die manier creëer je samen meer gezelligheid meer activiteiten en meer verbinding. Ook kun je kosten delen en garandeer je samen elkaars voortbestaan.

 

Waarom kunnen we het niet allemaal laten zoals het is?

Sinds het ontstaan van De Pas, was er vaak geld tekort. Dit heeft diverse oorzaken. Het lag niet alleen aan de bedrijfsvoering, maar heeft bijvoorbeeld ook te maken met de grootte van de theaterzaal. We kunnen niet doorgaan zoals het ging. Samen moeten we zoeken naar een goede oplossing die in de toekomst goed blijft. Die hebben we gevonden in onze nieuwe plannen: De Pas, De Eijnderic en de Bibliotheek komen bij elkaar. Hierdoor kunnen we kosten delen en de ruimtes efficiënter gebruiken. Daarvoor is nu een grote verbouwing nodig, maar iedereen krijgt er voor lange tijd een goede huisvesting voor terug.

 

Waarom kan de naam De Pas niet gewoon blijven, in plaats van De Nieuwe Instelling?

‘De Nieuwe Instelling’ is de werktitel van de plannen voor de samenwerking van De Pas en De Eijnderic. Het is NIET de naam van de nieuwe organisatie, die moeten we nog verzinnen. Maar om duidelijk aan te geven dat De Pas en De Eijnderic samenwerken, met de bibliotheek, de KBO en heel veel andere organisaties in één gebouw, gebruiken we dit als tijdelijke naam. Hoe de nieuwe organisatie straks gaat heten, weten we nu nog niet. Dat is zorg voor later, misschien blijft het wel De Pas. Dat zien we nog.