nieuws

Nieuws

Open brief - Omdat De Pas het waard is!

Omdat De Pas het waard is!

Dit is een open brief aan de 23 Bernhezer leden van de gemeenteraad, en daarmee ook aan alle inwoners van Heesch en Bernheze. Wij, als bestuur van De Pas en toekomstig DNI waar we nog geen mooie naam voor hebben, willen graag twee dingen vertellen: 1. Wij willen heel graag dat De Pas open blijft. 2. Er is ondersteuning nodig voor een duurzame toekomst van De Pas.

We schrijven de brief nu, omdat de gemeenteraad van Bernheze maandagavond in beslotenheid vergadert over randvoorwaarden om De Pas open te houden. Wij zijn daar niet bij betrokken, maar willen graag vóóraf uitleggen waarom we vinden dat Heesch en Bernheze een duurzame De Pas waard is.

Het gebouw Het gebouw De Pas is gebouwd met Europese subsidie. Een groot gebouw, met moderne installaties. Die moderne installaties blijken extra onderhoud en dus kosten te hebben. Daarnaast is De Pas een groot gebouw, dat sowieso onderhoud nodig heeft. Het kost ongeveer 200.000 euro per jaar om het gebouw in stand te houden zoals het nu is.

Er gebeurt veel in De Pas. Iedereen is welkom! Dat moet allemaal geregeld worden. De Pas heeft een sociaal karakter. Dat kost ook geld. Dat willen we terugverdienen met commerciële horeca. Zo kunnen we sociale initiatieven uit de bevolking steunen en verwelkomen, zónder dat het meteen geld kost.

De Eijnderic De Eijnderic wil graag samengaan met De Pas en met de bieb. Ook voor de Eijnderic is het belangrijk in een goed gebouw gehuisvest te zijn: met toegankelijke ruimtes en dáár waar ook de andere activiteiten plaatsvinden.

De bieb De huidige bibliotheekfunctie is totaal anders dan vroeger. DNI is voor de bibliotheek dé kans om haar activiteiten en functie weer passend te maken voor nu en later.

Expertise Het bestuur van De Pas en het bestuur van de Eijnderic, hebben deskundigen gevraagd hoe De Pas/DNI het beste ingericht kan worden. * Experts op gebied van theater, adviseerden over de theater- en podiumfunctie. * Experts op gebied van horeca bekeken of en hoe commerciële horeca toegevoegd kan worden. * Experts op gebied van huisvesting, maakten een plan voor optimaal samen-gebruik.

Op basis van al deze deskundigen zijn wij tot de conclusie gekomen dat De Pas in een goed gebouw moet zitten, met een professionele kern aan medewerkers, omringd door veel vrijwilligers, goede horeca, fijne cursussen en workshops, en alle activiteiten die bij een bruisende ontmoetingsplaats horen. Wij hoeven geen dure inrichting, maar functionele ruimtes, zalen en keukens die lang meegaan en voor iedereen geschikt zijn.

Ook hebben deze experts ons overtuigd van de noodzaak tot exploitatiesubsidie. Dat komt vooral door de grootte van het gebouw, de veelzijdigheid ervan en de brede gebruiksmogelijkheden. Als De Pas kunnen we proberen steeds meer zelfvoorzienend te worden, maar dat heeft tijd nodig. Daarvoor zijn professionele mensen nodig. Deskundigen maakten ook daarvoor een plan. Zo werken er straks heel veel vrijwilligers, maar de dingen die van levensbelang zijn, doen de professionele mensen.

Duurzaam Het bestuur van De Pas wil deze plannen doorzetten, omdat het vindt dat De Pas het waard is. Op basis van de kennis die wij de afgelopen jaren hebben geleerd van alle deskundigen, zijn wij overtuigd dat een grote investering nodig is om het gebouw compleet op de schop te nemen. Ook wij vinden dat veel geld. Ook wij zouden liever met minder toe willen. Maar als we nu beknibbelen op uitgaven, betekent dat voor de toekomst geen goede samenvoeging, geen handige gebouwindeling, geen gebruiksgemak. Het betekent een verbouwing die nét niet een optimaal gebouw maakt, waar we nét niet de toekomst mee halen. Wij vinden het weggegooid geld als de Pas nu niet in één keer goed wordt neergezet. Juist omdat wij duurzaam willen realiseren in plaats van duurkoop, kunnen we niet meewerken aan een goedkopere oplossing.

Dat geldt ook voor de exploitatiesubsidie. Met een jaarlijkse ondersteuning kunnen we De Pas behouden met een sociale functie, waar je terecht kunt voor laagdrempelige activiteiten en burgerinitiatieven. Waar vrijwilligers zich thuis voelen, verenigingen graag komen en waar een goede horeca dat alles betaalbaar houdt. En als dat is gerealiseerd en goed loopt, willen we graag praten over afbouw van deze subsidie.

Deskundigen gaven de informatie, wij maakten het plan. Om samen een mooie toekomst voor De Pas te kunnen realiseren. De Pas is het waard!

Hoogachtend, Het Bestuur van De Pas: Aad van Lopik, Jan Geurts, Wibet Eshuis, Annelies Cuijpers.

Corona-maatregelen in De Pas

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen van 2020-2021 gaat op 1 september 2020 van start. Kaarten zijn voor de theatervoorstellingen zijn te koop via de theaterkassa of onze website. De theaterkassa is iedere werkdag van 09:00 tot 17:00 uur geopend. Kaarten worden ongeplaceerd verkocht dit is zonder rij of stoelnummer. Bij de ingang van de zaal wordt u een plaats toegewezen. Wel kun je de keuze maken tussen zaal of balkon plaatsen. We vragen je echter om je kaarten zo veel mogelijk via onze website te kopen, zodat er zo min mogelijk contactmomenten plaats vinden. 

 

TheaterPASpoort

Dit seizoen is het ook weer mogelijk gebruik te maken van een theaterPASpoort. Het paspoort is goed voor 5 voorstelling uit de “nieuwe” programmering van seizoen 2020/2021. De prijs van het paspoort bedraagt €65,- en is inzetbaar voor alle nieuwe voorstellingen, dus niet de voorstellingen die zijn verplaatst uit seizoen 2019/2020. Het Paspoort is uitsluitend te koop via onze infobalie.

 

Looproutes

In De Pas hanteren we looproutes die éénrichtingsverkeer aangeven. Zo kunnen we gemakkelijk voldoende afstand houden. De looproutes zijn duidelijk in het pand aangegeven, door middel van bordjes en pijlen op de vloer. Vriendelijk verzoek om de aangegeven routes ook echt te volgen.

 

Zaal

De zaalindeling is vanwege de coronamaatregelen aangepast. Wij houden in de zaal 1,5 meter afstand van elkaar. Tussen de rijen laten we telkens een rij leeg. Kom je uit hetzelfde huishouden, dan mag je naast elkaar plaatsnemen. Woon je niet samen, dan houd je drie stoelen afstand van elkaar.

Het is de bedoeling dat niet iedereen tegelijk de zaal in loopt. Daarom is de zaal ruim voorafgaand aan een film- en theatervoorstellingen geopend. We vragen je dan ook gespreid te komen, zo kunnen we ook bij binnenkomst altijd voldoende afstand van elkaar houden.

De maximale zaalcapaciteit is momenteel 30 personen.

 

Rolstoelplaatsen

Per film- of theatervoorstelling zijn maximaal 4 rolstoel-plaatsen beschikbaar. Ook dit is op basis van de beschikbare ruimte en onderlinge afstand. Kaarten voor rolstoelplaatsen worden alleen verkocht aan onze infobalie.

 

Garderobe

De garderobe in De Pas is gesloten. Je kunt je jas of vest meenemen in de zaal en op de lege stoel naast je leggen.

 

To-go-bar

Naast de ingang van de zaal hebben wij een nieuwe bar geopend: de to-go-bar. Voordat je de zaal in loopt, haal je hier je drankje. Dit mag je meenemen in de zaal. Breng je het afval na afloop weer mee naar buiten?

 

Lunchen of koffie?

Momenteel is ons café helaas gesloten.

 

Betalen

Betaal zo veel mogelijk per pin in De Pas.

 

Hygiëne-maatregelen

Overal in De Pas staat handgel, desinfectiemiddel en oppervlakte-reiniger. Gebruik ze gerust zoveel als je wil! Daarnaast reinigen wij De Pas zo goed en zo vaak mogelijk.

 

Sanitaire voorzieningen

In De Pas kan je gebruikmaken van het toilet. Vanwege de nodige onderlinge afstand, zijn niet alle toiletten geopend. Je kunt zelf de toiletzitting reinigen met extra beschikbare reinigingsmiddelen. Maak je tijdens de voorstelling gebruik van het toilet, dan mag je daarna niet meer terug de zaal in. Wij adviseren om zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan, zodat er geen rijen ontstaan.

 

Ten slotte

Houd altijd 1,5 meter afstand.

Was regelmatig je handen. 

Blijf thuis bij klachten.

7 vragen en antwoorden over de toekomstplannen van De Eijnderic en De Pas.

Waarom moet het allemaal zoveel geld kosten?

Verhuizen kost bedstro, is een oud gezegde. Dat geldt hier ook. Soms moet je verhuizen omdat je huis te klein of te oud is, of te veel onderhoud vraagt. Daarmee kost het nu veel geld, maar kan je op den duur beter doen wat je van plan bent. Of, zoals bij De Pas en De Eijnderic, waar je voor bestaat. Het hangt af van de functies die allemaal in het vernieuwde gebouw moeten komen. Wel of geen WMO-functie, vluchtelingenwerk, Ons-Welzijn op de begane grond en een gedeelde balie? Het gebouw van De Eijnderic (en misschien ook het huidige bieb-gebouw) kunnen door de gemeente worden verkocht. Met deze opbrengsten kan een (groot) deel van de verbouwingskosten al worden betaald. 

 

Het lijkt of het bestuur van Stichting De Pas de gemeente met de rug tegen de muur zet,
klopt dat?”

Nee, dat klopt niet. 4 jaar geleden zijn De Pas en De Eijnderic samen gaan praten. Ze werkten aan een toekomst voor De Pas en De Eijnderic samen. Doorgaan zoals het was, kon niet. Dan zouden de Eijnderic en De Pas uiteindelijk failliet gaan. Dat wilden we niet. En we willen nog steeds niet failliet gaan! Wij vinden dat Heesch niet kan zonder gemeenschapshuis en zonder De Eijnderic.

 

We zeggen al meerdere jaren tegen de gemeente dat ze uiterlijk in het voorjaar 2020 een besluit moet nemen over wat de gemeente wil doen. We kunnen niet zonder de gemeente omdat een gemeenschapshuis nou eenmaal geld kost. We zagen aankomen dat in 2020 ons geld vrijwel op zou zijn. Beide stichtingen kunnen dan failliet gaan. Ook in november 2019 hebben De Pas en De Eijnderic dat weer gezegd in de commissievergadering van de gemeente. Wij willen in elk geval géén faillissement van De Pas en De Eijnderic. Daarom moet de gemeente nu een besluit nemen. Wij kunnen niet nog langer open zijn, zonder dat we weten hoe we verder kunnen.

 

Besturen is ook: knopen doorhakken, ook als dat niet prettig is. Als de gemeente haar besluit uitstelt of besluit voor haar eigen plan, dan kan het bestuur niet verder. Ze gaat dan de organisaties opheffen en het personeel ontslaan. De gemeente kan het gebouw van De Pas dan kopen. Stichting De Pas kan met dat geld iedereen betalen die nog een rekening heeft bij De Pas. Daarna kan de gemeente besluiten wat ze wil doen met de gebouwen van De Pas en De Eijnderic.

 

Als er andere vrijwilligers zijn die de eigen plannen van het college wel op willen pakken, dan wil het bestuur graag plaats maken voor deze nieuwe mensen. Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld.

 

We blijven dan ook een beroep doen op de raad om wijs te besluiten en te kiezen voor een toekomstbestendige oplossing en behoud van De Pas en De Eijnderic!

 

Waarom wil De Pas niet verbouwen met minder geld?

De Pas heeft samen met De Eijnderic twee plannen gemaakt om het gebouw van De Pas opnieuw in te richten voor heel veel soorten gebruikers. Denk aan de bibliotheek, de KBO, de dansschool, de bridge-club en de carnaval. Maar ook aan creatieve workshops, teken- en schilderles, yoga en mindfulness. En dat allemaal zodat íedereen mee kan doen. Ook als je moeilijk ter been bent of weinig geld hebt. De Pas heeft deskundigen laten onderzoeken hoe dat het beste kan. En op basis van wat de deskundigen aangeven, zijn de plannen van De Pas gemaakt. In het voorstel van de gemeente, zijn dat scenario 1 een 2.

 

De gemeente heeft zonder onderzoek en zonder randvoorwaarden wat er voor wie in De Pas mogelijk kan zijn, een bedrag genoemd in scenario 3. Het is niet duidelijk wat er wél en wat er niet voor dat mindere bedrag kan gebeuren. Maar zeker is wel dat er grote delen van het plan niet door kunnen gaan. Bovendien wil de gemeente de subsidie voor De Pas afbouwen. Dan zou alles door vrijwilligers georganiseerd moeten worden. De activiteiten in De Pas zijn er zoveel en zo verschillend, dat het bestuur van De Pas vindt dat dit niet reëel is. Wij vinden scenario 3 ondoordacht. Het lijkt nu goedkoper, maar op de lange termijn zal het heel veel extra geld kosten.

 

Het laatste voorstel van de gemeente is om alles te laten zoals het was. Dat vinden wij raar. We zijn al meer dan vijf jaar geleden gaan praten over deze samenwerking omdat we apart veel meer kosten hebben. Iedereen in aparte gebouwen kost nou eenmaal meer geld en nóg meer inspanning. Alleen als we samengaan, kunnen we in de toekomst overleven.

 

Wat zijn de plannen van De Pas en De Eijnderic nu precies?

De Pas en De Eijnderic hebben twee plannen ingediend om samen met de bibliotheek te gaan samenwerken op één plek. Hierdoor kunnen we kosten delen en kunnen De Pas en De Eijnderic in de toekomst blijven bestaan. De huiskamer van Heesch staat centraal. Daarmee bedoelen we dat het een plek voor iedereen wordt. Ook willen we een commerciële horecavergunning, zodat we zelf een deel van het geld kunnen verdienen. Dat geld vloeit vervolgens terug naar de maatschappelijke functies: de verenigingen en burgerinitiatieven. Op dit moment mag dat niet.
Het verschil tussen onze twee plannen zit in het aantal functies die er straks in De Pas zullen zijn. In ons eerste plan zit ook de WMO-functie, Ons Welzijn, Vluchtelingenwerk en andere sociale functies die nu en in de toekomst in een dorp worden voorzien. Dit plan krijgt onze voorkeur. In ons tweede plan zijn deze functies niet opgenomen, hierdoor kost het minder.

 

Waarom kan De Eijnderic niet in zijn gebouw blijven?

Het gebouw van de Eijnderic kost veel geld, bijvoorbeeld door hoge energiekosten. Oudere mensen en mindervaliden kunnen niet overal terecht in het gebouw. Doordat er meer ouderen komen, is het toch belangrijk dat dit kan. Daarnaast is het voor De Eijnderic veel beter om op dezelfde locatie te zitten als De Pas. Op die manier creëer je samen meer gezelligheid meer activiteiten en meer verbinding. Ook kun je kosten delen en garandeer je samen elkaars voortbestaan.

 

Waarom kunnen we het niet allemaal laten zoals het is?

Sinds het ontstaan van De Pas, was er vaak geld tekort. Dit heeft diverse oorzaken. Het lag niet alleen aan de bedrijfsvoering, maar heeft bijvoorbeeld ook te maken met de grootte van de theaterzaal. We kunnen niet doorgaan zoals het ging. Samen moeten we zoeken naar een goede oplossing die in de toekomst goed blijft. Die hebben we gevonden in onze nieuwe plannen: De Pas, De Eijnderic en de Bibliotheek komen bij elkaar. Hierdoor kunnen we kosten delen en de ruimtes efficiënter gebruiken. Daarvoor is nu een grote verbouwing nodig, maar iedereen krijgt er voor lange tijd een goede huisvesting voor terug.

 

Waarom kan de naam De Pas niet gewoon blijven, in plaats van De Nieuwe Instelling?

‘De Nieuwe Instelling’ is de werktitel van de plannen voor de samenwerking van De Pas en De Eijnderic. Het is NIET de naam van de nieuwe organisatie, die moeten we nog verzinnen. Maar om duidelijk aan te geven dat De Pas en De Eijnderic samenwerken, met de bibliotheek, de KBO en heel veel andere organisaties in één gebouw, gebruiken we dit als tijdelijke naam. Hoe de nieuwe organisatie straks gaat heten, weten we nu nog niet. Dat is zorg voor later, misschien blijft het wel De Pas. Dat zien we nog. 

 

Update: Opening 1 juni 2020

Vanaf 1 juni mogen we jullie weer verwelkomen in De Pas!

We openen ons terras en café weer voor bezoekers, uiteraard wel met de nodige aanpassingen en zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Daarnaast geldt voor het café een maximaal aantal bezoekers van 26.

Ook is het weer mogelijk vanaf 1 juni overdag een ruimte te huren in De Pas, dit kan tot een maximum van 26 personen. Hierbij is vooraf reserveren noodzakelijk. 

We kijken ernaar uit jullie weer te morgen ontvangen in De Pas, hopelijk tot snel!

 

Géén wandeldriedaagse 2020

Helaas zal de wandeldriedaagse dit jaar niet doorgaan.

Op dinsdag 21 april kondigde de overheid een verlenging van de corona maatregelen aan. Deze verlenging betekent helaas dat de wandeldriedaagse op 17,18 en 19 juni 2020 in Heesch dit jaar niet door kan gaan.

We hopen in 2021 weer samen langs de mooiste plekjes van Heesch en omgeving te kunnen wandelen! 🚶‍♂️

Update: Coronavirus - De Pas gesloten tot 1 juni 2020

Update: 9 april

 

I.v.m. het Coronavirus zal De Pas gesloten zijn tot 1 juni voor alle activiteiten, tenzij de overheid de komende weken anders besluit.

Wat betreft de danslessen van Balletstudio van der Stappen verwijzen we graag hier naar hun website voor meer info.

 

De geplande theatervoorstellingen betreft zullen we waar mogelijk verplaatsen naar een latere datum. Het reeds gekochte ticket blijft dan geldig voor de betreffende voorstelling.
Gezien de uitzonderlijke situatie kunnen wij iedereen pas in een later stadium informeren over de precieze afwikkeling.

Alle andere bijeenkomsten en vergaderingen zijn geannuleerd. We hopen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.
We blijven bereikbaar op weekdagen van 9.00 uur tot 12:00 uur via info@de-pas.nl