Bestuur

Home » Bestuur

Bestuur van De Pas

Peter van Boekel voorzitter
Monique van den Hurk bedrijfsvoering, maatschappelijke gebruikers & evenementen
Frank van den Broek secretaris, evenementen, pr & communicatie
Adri van der Heijden penningmeester
Audrey Alards vrijwilligers, technische zaken en maatschappelijke gebruikers

Begin juli 2021 hebben wij de inwoners van Heesch, middels een artikel in DeMooiBernhezeKrant en via onze nieuwsbrief, geïnformeerd over onze bezigheden in de eerste zes maanden van 2021. Hieronder kunt dit artikel nog eens doorlezen, ook kunt u het ‘Beleidsplan SCC De Pas, juni 2021-december 2022’ downloaden.

Eind juni zijn de eerste 180 dagen van het nieuwe bestuur van SCC De Pas verstreken. Het is een reis rondom de wereld geweest en nu is het tijd om het net op te halen.

In de afgelopen periode is veel boven water gehaald en op basis daarvan is voor het komende anderhalf jaar een nieuwe beleidsnota vastgesteld. Bij de start van het nieuwe bestuur, nu bestaande uit zeven bestuursleden met secretariële ondersteuning, is eerst vooral de diepte ingedoken. Alle kasten en (digitale) archieven van het gemeenschapshuis zijn tevoorschijn gekomen en op alle disciplines is geprobeerd de onderste steen boven te halen. Alleen door te weten wat je hebt en waar je staat, kun je bouwen aan een stabiele basis voor de toekomst.

Met deze opgedane kennis heeft het bestuur een beleidsnota opgesteld tot en met december 2022. Hierin staat de rode draad die we voor ogen hebben om De Pas in vier jaar weer tot een gezonde en zelfstandige organisatie te maken. Het huidige bestuur staat nu voor dit beleid en zij hopen dat u in de (nabije) toekomst ook hiervoor wil gaan staan.

Het volgende beleidsplan wat dit bestuur gaat maken, wil zij samen met de inwoners van Heesch opstellen. Het bestuur kijkt uit naar uw input en suggesties voor een goede en gezonde toekomst van ons gemeenschapshuis, want bij De Pas is het “Ontmoeten voor iedereen!”.