Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden / Annuleringsvoorwaarden Cultureel Centrum en Theater De Pas

Toegangsbewijzen voor de theater- en filmvoorstellingen kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de voorstelling worden geretourneerd. Het bedrag van de geretourneerde kaarten krijgt u terug in de vorm van digitaal tegoed of contanten. Bij teruggave wordt in alle gevallen €2,50 per kaart aan administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn kaarten die gekocht zijn uit acties niet inwisselbaar.
Tijdens het theaterseizoen kan De Pas voorstellingsacties organiseren. Acties en kortingen zijn niet van toepassing in combinatie met andere korting en ook niet op reeds gekochte of gereserveerde kaarten.
Het kan voorkomen dat er gedurende het seizoen wijzigingen in de cast of het programma worden aangebracht. De Pas kan hierop geen invloed uitoefenen en is niet aansprakelijk voor deze wijzigingen. Wanneer bepaalde wijzigingen de productie in te grote mate veranderen, kan De Pas besluiten deze voorstellingen te annuleren.

Parkeren:
U vindt voor de Pas een gratis openbare parkeergelegenheid waar men kan parkeren. In de omgeving van de Pas dient men te parkeren met de parkeerschijf.

Veiligheid:
De Pas is op dusdanige wijze ingericht dat er bij het uitbreken van brand of een andere calamiteit voor elke bezoeker een goede vluchtroute beschikbaar is. Verder is het zo dat er handmelders, rookmelders, een brandmeldinstallatie en voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.
Tijdens uw activiteiten mag geen van deze middelen op welke wijze dan ook niet bereikbaar / zichtbaar. Verder is het zo dat geen enkele nooduitgang geblokkeerd mag zijn. Mocht er bij controle door de bevoegde instanties een boete voortvloeien uit overtreding van het hierboven gestelde dan zullen wij deze kosten een op een aan u doorbelasten.